15 Mart 2016

Başkanın Mesajı

Değerli Kardeşlerim;
Bizler doğudan batıya, kuzeyden güneye dünyanın dört bir yanına geleneksel kimliğimizi, örf ve adetlerimizi, yardımlaşma duygumuzu, kardeşlik kültürünü, misafirperverliğimizi, hepsinden önemlisi kalbimizi götürerek, gittiği her yerde en içten duygularla “Merhaba,bizden size zarar gelmez” diyen bir topluluğuz.
Amacımız, fark gözetmeden dünyanın her bölgesini hizmet alanı kabul ederek, ülkemiz insanı ile diğer ülke insanları arasında dostluk köprüleri kurmaktır.Hedefimiz, İnsanlığın sahip olduğu kültürel derinlikleri ve birikimleri,birbiriyle buluşturmayı, barıştırmayı ve tanıştırmayı sağlamaktır.
Kendisine yetemeyen, desteğe ve hizmete ihtiyacı olan, istismara açık hale gelmiş mahzun ve mahcup gönüllerin müjdeleyicisi ve onların hamisi olarak hiçbir ayrım yapmadan, paylaşmayı erdem haline getirmiş gönüller ile buluşturmak,Sosyal adalete ve kardeşliğe destek olmak,
faydalı işlerin yaygınlaşması için gece gündüz dünyanın her yerinde insanlara hizmeti görev ve nimet bilmektir.
2a5381_39ca1cdea22f435786947b1ec867e4cf SİTE images
Abdulkadir ERKAHRAMAN


Fildişi Sahilleri Cumhuriyeti Tiassale
Eyaleti Belediye Başkanı Türkiye Baş Danışmanı

Uluslararası Milletler Ticaret Derneği Genel Başkanı

Video:

www.youtube.com/watch?v=y1f3ICO1cg8

Başkana Yazın:

president@umtd.org.tr