15 Mart 2016

Ektinlik Ajandamız

Uluslararası Milletler Ticaret Derneği;

İşadamlarının ve istihdam ettikleri elemanların kişisel, mesleki , sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olmak. Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş ve işleyiş sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak. İşletmelerimizin, toplam kalite yönetimi standartlarına uygun çalışmalarını teşvik etmek. Özel sektörün ara eleman ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı ve Sektör Temsilcileri ile birlikte Meslek liselerine işlerlik kazandırarak uygulanabilir projeler üretmek.

KURUMSAL GELİŞİM :

Üyelerimiz arasında ekip çalışması anlayışını yayarak , kurumsallaşmaya ve köklü müesseselerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak. Toplumumuzun kültürel ve manevi değerleri ile beslenmiş , evrensel iş ahlakını özümsemiş, örnek iş adamı ve verimli işletme modelinin oluşmasına ve yaygınlaşmasına destek olmak.

SEKTÖREL ÇÖZÜMLER :

İşletmelerin genel sorunlarını saptamak ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde bu sorunlara kesin ve kalıcı çözümler geliştirmek. Sektör temsilcileri ile görüşerek ülke ekonomisinin sektörel bazdaki makro dengelerinin sıhhatli bir tarzda oluşması için projeler üretmek. İşadamlarını ilgilendiren sanayi ve ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında gerekli mercilere görüş bildirmek.

İLETİŞİM :

Tüm işadamları arasındaki işbirliği ve iletişim faaliyetlerini güçlendirmek için gerekli olan bilgi alışverişini yaygınlaştırmak ve bu konudaki çalışmaları teşvik etmek Üyelerimizin iç ve dış pazarlarda güvenli ve kazançlı ticaret yapabilmeleri için gerekli çevrelerin, ortamların oluşturulmasına, geliştirilmesine katkıda bulunmak.. Türkiye’nin yurtdışında tanıtımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek projelerde etkin rol oynamak.

SOSYAL SORUMLULUK :

Üniversiteler ile özel sektör arasındaki işbirliğini güçlendirmek Çevre bilinci ve korumacılığı düşüncesinin toplum, işletmeler ve bireyler arasında yaygınlaşması için çeşitli faaliyetlerde bulunmak. Ulusal ve Uluslar arası Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği içerisinde toplumun sosyal ve kültürel alanlardaki sorunlarına yönelik projeler üretmek.

VİZYONUMUZ :

UMTD olarak, yerel ve evrensel değerlere sahip , azim ve kararlılıkla bütün insanlığa hizmet eden ,dürüst, dinamik ve çalışkan, girişimci, gelişime açık, geleceğin dünyasında söz sahibi olan, dünyadaki tüm ülkelerde Türkiye’yi marka haline getirecek iş adamları kuşağı oluşturmaktır.

DEĞERLERİMİZ EĞİTİMLİ OLMAK, DÜRÜSTLÜK, MÜTEVAZİLİK, ŞEFFAFLIK, ÖRNEK OLMAK, MÜTEŞEBBİSLİK, ÇALIŞKANLIK, TUTARLILIK, GELİŞİME AÇIK OLMAK, GÜVENİLİRLİK, YENİLİKÇİLİK.